MJESEČEVA MAGIJA: ISKORISTITE LUNARNU ENERGIJU ZA MANIFESTACIJU - NEW AGE I METAFIZIKA

Mjesečeva magija: Iskoristite lunarnu energiju za manifestaciju{h1}
Izbor Urednika
8 glavnih poteškoća u tome da budete empatija
8 glavnih poteškoća u tome da budete empatija
Faze mjeseca koji čine mjesečev ciklus imaju jedinstvenu duhovnu energiju i odgovarajuće simboličko značenje. Svaka faza ima svoje karakteristike, što ih čini ili velikim saveznikom ili velikom prijetnjom za naše pothvate - ovisno o prirodi naših akcija ili odluka. Vaša nastojanja treba uskladiti s trenutnom fazom Mjeseca ako želite da njegova prirodna energija djeluje na vas, a ne na vas. Što se do