KARTICE SUDA: KRALJICA ŠTAPOVA - KAZIVANJE I DIVINACIJA SREĆE

Kartice suda: Kraljica štapova{h1}
Izbor Urednika
Kuća pravog horora: Oakley Court Hotel Windsor
Kuća pravog horora: Oakley Court Hotel Windsor
Kraljice Tarota Kraljice u tarotu zrele su i empatične predstavnice svojih odijela. Obuhvaćaju sve odjevne kvalitete i prikazuju ih u svojim likovima i u svojim interakcijama sa svijetom. Za razliku od kraljeva, koji izgledaju izvana, kraljice više izgledaju prema unutra. Kraljevi su vođe; kraljice su facilitatori i, kao takve, jednako su snažni kao i kraljevi. Kra