PRAZNOVJERJA JAPANA - SUJEVERJA I LEGENDE

Praznovjerja Japana{h1}
Izbor Urednika
Zašto ljudi vjeruju u praznovjerja?
Zašto ljudi vjeruju u praznovjerja?
Kontaktirajte autora Tradicije i praznovjerja Japan je zemlja s vrlo dugom poviješću. To je jedna od najunikatnijih kultura na svijetu, a ona je prepun tradicija i vjerovanja koja sežu stotinama, pa čak i tisućama godina. Danas se za praznovjerja još uvijek vjeruje i koristi se prilično redovito. Kao i