THE GRUNCH: CHUPACABRA NA BAYOUU - CRYPTIDS

The Grunch: Chupacabra na Bayouu{h1}
Izbor Urednika
Wicca Osnove i 3 C-a: Čišćenje, posvećivanje i punjenje
Wicca Osnove i 3 C-a: Čišćenje, posvećivanje i punjenje
Kontaktirajte autora Grunch, inače poznato kao Grunch Road Monster među mnogim drugim naslovima - od kojih nije niti jedan Grinch, samo da ne bi bilo zabune - legenda je utemeljena u New Orleansu. Smatra se da je povezan sa legendom o Chupacabri i ponekad se opisuje kao križ između pasa i gmazova vrste viđenja Chupacabra. pod