SAŽETAK "SMARAGDNE TABLETE THOTH-A - NAPREDNE DREVNE CIVILIZACIJE

Sažetak "Smaragdne tablete Thoth-a{h1}
Izbor Urednika
Čišćenje / razmazivanje vaše kuće
Čišćenje / razmazivanje vaše kuće
Kontaktirajte autora Tablica 1: Povijest Thotha, Atlantiđana Učenjaci kažu da je Hermes Trismegistus bio izmišljeni junak Corpus Hermeticum, ali u arapskoj hermetičkoj literaturi Apollonius (Balns) iz Tyane povezuje se s Hermesom. Apolon je povijesni lik, za razliku od legendarnog Hermesa Trismegistusa. Bio