RAZLIČITA ZNAČENJA I TUMAČENJA ZMIJA U SNOVIMA - SNOVI

Različita značenja i tumačenja zmija u snovima{h1}
Izbor Urednika
Mogućnost pronalaska stranaca
Mogućnost pronalaska stranaca
Kontaktirajte autora Uobičajena značenja zmija u snovima Različite kulture zmijama dodijele ili negativne ili pozitivne karakteristike, pa je važno uzeti u obzir kulturu sanjara. Ovisno o kontekstu sna i kulturi sanjara, zmije mogu predstavljati nekoga tko pokušava naštetan sanjaru, lukavo i lukavo naštetiti sanjaru. Zmije