WICCA RITUALI: STANDARDNI RITUAL I OTVARANJE I ZATVARANJE ZA POČETNIKE WICCANA - WICCA I ČAROBNJAŠTVO

Wicca rituali: standardni ritual i otvaranje i zatvaranje za početnike Wiccana{h1}
Izbor Urednika
Zašto ljudi vjeruju u praznovjerja?
Zašto ljudi vjeruju u praznovjerja?
Wiccan Ritual Koristi je razvijanje rutinskog otvaranja i zatvaranja rituala. Kada svaki puta izvodite cijeli ritual drugačije, više ste usredotočeni na slijeđenje svog mjesečnog ili tjednog plana nego na zapravo ulazak u sam ritual. Tvoj um se utrkuje sa: "Gdje su moje bilješke? Čekaj, šta da kažem ovdje? Okej, p